گروه زبان وادبیات فارسی استان اردبیل

سرگروه آموزشی ادبیات فارسی آموزش وپرورش استان اردبیل مظفری

نظر سنجی از دبیران و دانش اموزان درباره کتب درسی زبان و ادبیات فارسی

                                             به نام خدا

گروه زبان وادبیات فارسی استان اردبیل  در نظر داشت ،نظرات و پیشنهادهای دبیران را در خصوص مقبولیّت کتاب های درسی وچگونگی طرح ومحتوای کتب احتمالا ؟جدیدالتالیف  ، جمع آوری نماید .

به این منظور فرم نظر سنجی درقالب شش مورد پرشش با عنوان «اقتراح ادبی » در بین هفتاد

 نفر از دبیران استان  پخش نمود ، بعد از جمع آوری ومطالعه ،چکیده ونکات مهّم پاسخ ها رابه شکل کوتاه وموردی استخراج وبه صورت زیرتنظیم نمود.

هدف ما از طرح این پرشس ها، دریافت وانتقال نظرات وطرح های بخشی ازجامعه ی دبیران

ادبیات به سازمان تالیف ودبیر خانه ی  زبان وادبیات فارسی  بوده است ،هرچند به نتایج درخور وهدف اصلی طرح به شکل شایسته نرسیدیم ،اما به نظر ما این موارد هم می تواند  در برنامه ریزی های آینده ی سازمان تالیف مورد توجّه قراربگیرد

                                                                  گروه زبان وادبیات فارسی استان اردبیل

پرشش 1-  همکار گرامی، اگر مولف کتاب درسی ادبیات فارسی بودید ،چگونه کتابی طراحی می کردید؟طرح فرضی خودرا درباره ی شیوه ی تقسیم بندی وعناوین فصول و...بنویسید.

جواب :                                                                                              تعداد مورد

 اختصاص فصل  ادبیات عامه به زبان وفرهنگ بومی هر منطقه قومی                              6

کم شدن حجم کتاب های درسی                                                                            11                  

 متونی  پرازشور وشکوفایی و باروحیّه ی شادی بخش می گنجاندم                                    8              

متون عرفانی گونه که بیهودگی وپوچی دنیا واندیشه ی دانش گریزی وغم گرایی را

تبلیغ می کند کم می کردم                                                                                  15                                                                                                           

استفاده از متون معاصر ،چون دانش آموزان با آن مانوس نیستند                                     7                                                                             

فصل بندی رااز جهت دامنه ی دشواری وآسانی تغییر می دادم                                        5             

 ادبیات را داستانی زیاد  می کردم                                                                       11        

ازگلستان وبوستان زیاد مطلب می نوشتم                                                                6                                           

متون دشواررا  پشت سر هم قرارنمی دادم                                                              4     

تمرینات تکمیلی وخودآزمایی ها رابیشترمی کردم                                                     3

 

پرسش 2- اگرمولف کتاب درسی ادبیات بودید،درانتخاب متون به چه عواملی توجّه می کردید؟(متن های مورد نظرخود را به طور مشخص با ذکر منبع معرّفی کنید)

جواب :

متون فعلی خوب است،تغییر نمی دادم                                                                     5

متونی که متناسب با نیاز های اجتمایی وکاربردی ونگرشی افراد باشد                               13

از ادبیات بومی ومحلی  اقوام مختلف ایران استفاده می کردم                                          7                    

ازمتونی که دعوت با آزاداندیشی ،همزیستی مسالمت آمیز،تساهل وتسامح ،

انسان دوستی وصلح ووحدت را تبیلیغ می مند استفاده می کردم                                      12

 استفاده از ادبیات مشروطه 5مورد، سیاسی  8مورد،اسلامی 10مورد،اخلاقی  4مورد          27

استفاده از امثال وحکم رسمی وعامیانه                                                                  2

متون متنوّع ازگلستان سعدی وکلیله ودمنه                                                               3   

از ادبیات اقوام مختلف ایران به صورت تطبیقی  استفاده  می کردم                                   2      

استفاده از مفاهیم قرآن و احادیث                                                                          2

به التذاذ ادبی ،شکوفایی احساسات ،تلطیف روحیّه ، انعطاف پذیری دانش آموزان دراموزندگی،به کمک متون ادبی در طراحی کتاب ادبیات بیشتر بها می دادم                                           11  

معلّم چه کاره است که بخواهد کتاب درسی بنویسد یا تعیین تکلیف کند                                1  

پرسش3-  به نظر شما نقطه ی آسیب (چشم اسفندیار)زبان وادبیات فارسی کجاست؟

جواب:

حجم زیاد  به ویژه دردوره ی پیش دانشگاهی                                                            18

عدم رعایت تناسب وتوازن دربعضی دروس                                                              6

نگاه سلیقه ای وملاحظاتی  به گزینش متون وبی توجهی به ترکیب قومی ومذهبی  ملت ایران       

و عواطف انسانی                                                                                           12

به جنگ وستیز ومسایل سیاسی بیشتر پرداخته شده است به جای مسایل تربیت ونوع دوستی       7

 کمی متونی با محتوای شادی ونشاط وعواطف انسانی                                                  14                     

ادبیات هنوز توسعه نیافته است                                                                             2                                            

 من نقطه ضعفی نمی بینم                                                                                   2

جای تصاوی شعرا ونویسندگان معاصر خالی است                                                      2

آسیب پذیر نیست ،قبول ندارم                                                                               2 

بی توجّهی مسئولان آموزشی ومدیران  وگاه دبیران به اهمیّت ادبیات ودست کم گرفتن آن          14                                            

پرسش4-اگرمولف بودید ،برای موضوع املای فارسی چه طرحی می ریختید؟(درباره ی شیوه ی

وشکل تدریس، مباحث املا و...)

 جواب :

مشکل املا در مقطع ابتدایی و راهنمایی  باید حل شود                                                11

طرح فعلی قابل قبول است                                                                                 7

ازشیوه های مختلف در آمموزش املا استفاده می کردم(املای تقریری ،غلط های املای در  متن،انتخاب واژه های دشوار ، تصحیحاملا توسط خود دانش آموزا و...)                            5

املا راحذف می کردم                                                                                      3

طرح قدیم (املای تقریری با نمره و ساعت خاص) بهتر بود                                          14     

در پایان هر درس تمرین املا طرحی می کردم                                                         8

انتخاب متن املا از متون درسی                                                                           3

باید اول مشکل خط حل شود                                                                               4

پرسش5-به عنوان معلّم زبان وادبیات فارسی کدام بخش ازکتاب های درسی راغیر ضروری می دانید؟

جواب :

تاریخ ادبیات اصلا به درد نمی خورد                                                                   2

آرایه ی ادبی نیاز به باز نگری دارد                                                                    4

تاکید به انشا نویسی وباز نگری در شیوه ی آموزش آن                                               6

ادبیات نمایشی ضعیف است                                                                              4

تاریخ ادبیات جهان غیر ضروری است                                                                 1

تکلیف واژه وتکواژ روشن شود                                                                          2

برخی متون در پایه های مختلف مانند به سوی تخت جمشید، خاطرات اعتمادالسلطنه،در سبب عید نوروز،چندشهر کویری،دزد ومهتاب، خسرو و...)                                                      5

همه خوب است ، چندان نیازی به تغییر احساس نمی شود                                            11                                                           

بحث افعال در هرسه پایه تکراری است                                                                 4

پرسش6-به عنوان معلّم ادبیات ،چگونه از حیثیّت وهویّت درس ادبیات دفاع می کنید؟

جواب:

با اهمیّت دادن به درس زبان وادبیات فارسی                                                           9

جدی گرفتن درس ،کلاس  ،تدریس وارزشیابی ادبیات                                               16                            

ادبیات درس زندگی ،توسعه ی دیداجتمایی وفرهنگی است راه ورسم چگونه زیستن و

چگونه بودن واندیشیدن را یاد میدهد باید معلم این ها رادر کلاس ادبیات  ملموس نماید             10

از حوزه ی زبان وادبیات باتمام توان ودرهمه جا دفاع می کنم                                        3

تلاش می کنم تا بامنطق وآمارونمودار بقبولانم که ادبیات کم از شیمی وریاضی نیست              5                

باعمل وشیوه علمی  خود ثابت می کنم که ادبیات پایه ی تمام دروس است ،سهل گرفتن

آن یعنی عقب ماندن از یادگیری عمیق وتفهیمی                                                         7

ادبیات یعنی زیبای ،درک حقایق هستی بازیبایی چند برابر ،ادبیات یعنی  آموزش

لذت از بودن وبودنی ها ونابودنی ها                                                                     6                                     

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۸۹ساعت 21:48  توسط سرگروه ادبيات(مظفری)  |